Sponsoring

Sponsoring in relatie tot de school doet zich de laatste jaren steeds meer voor. Leerplein055 verbindt zich aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ 2015-2018 zoals afgesloten tussen de staatssecretaris van onderwijs, de PO-raad en andere partijen.

Klik hier om het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2015-2018’

Een aantal uitgangspunten over het omgaan met sponsoring op school zijn:

  • De sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstelling en taak van de school;
  • Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen;
  • Sponsoring mag de objectiviteit, geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van het onderwijs niet aantasten;
  • Sponsoring mag de onderwijsinhoud niet beïnvloeden;
  • Sponsoring mag niet leiden tot afhankelijkheid van de sponsor (m.a.w. de continuïteit mag niet in het gedrang komen als er sponsoring zou wegvallen).