mensen in de school

Leerkrachten
Onze school heeft 8 leerkrachten. Doordat medewerkers parttime werken, maar ook verlofregelingen, hebben sommige groepen te maken met twee leerkrachten. Het bewegingsonderwijs wordt door een vakleerkracht gegeven.

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)
Onze school heeft een onderwijsassistent, die de leerkrachten ondersteunt.

Stagiaires
De school biedt aan studenten van de PABO en de ROC’s de gelegenheid om stage te lopen. Wij zijn van mening dat deze studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijs- praktijk. In principe kunnen de studenten worden ingezet in alle groepen.

Vertrouwenspersoon
De school is een veilige plek voor ieder kind. Althans zo moet het zijn. Bij de vertrouwenspersoon van de school kunt u terecht wanneer u meent dat uw kind slachtoffer is van dubbelzinnigheden/handtastelijkheden door wie dan ook. Op onze school is de vertrouwenspersoon Christel Heesen. Daar kunnen zowel ouders als kinderen terecht met vragen en/of klachten. De vertrouwenspersoon helpt verder, bijvoorbeeld door het probleem bespreekbaar te maken of de ouder of het kind te verwijzen, bijvoorbeeld naar de vertrouwenspersoon van de GGD.  De GGD werkt met een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Overige mensen in de school
In dok Zuid is er mogelijkheid om het spreekuur te bezoeken van de schoolmaatschappelijk werkster of de jeugdverpleegkundige.

Gastlessen
Er zijn regelmatig gastlessen, die worden verzorgd door medewerkers van bijvoorbeeld het Rode Kruis, Amnesty International of bureau HALT.