mensen in de school

Leerkrachten
Onze school heeft 6 leerkrachten. Doordat medewerkers parttime werken, maar ook verlofregelingen, hebben sommige groepen te maken met twee leerkrachten. Het bewegingsonderwijs wordt door een vakleerkracht gegeven.

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)
Onze school heeft een onderwijsassistent, die de leerkrachten ondersteunt. In de groepen 3,4,en 5 krijgen de leerkrachten en leerlingen ondersteuning van een leerkrachtondersteuner die in kleine groepen les mag geven. In groep 6/7/8 is iedere dag een leerkrachtondersteuner extra in de groep aanwezig.

Stagiaires
In schooljaar 21/22 is er besloten een jaar geen stagiaires aan te nemen.

Interne vertrouwenspersoon (intern contactpersoon)

Op elke school is ten minste één interne vertrouwenspersoon (contactpersoon). Dit is altijd een leerkracht of een intern begeleider met de taak ‘interne vertrouwenspersoon/contactpersoon’. Het college van bestuur van Leerplein055 benoemt de voorgedragen medewerker als interne vertrouwenspersoon.

De interne vertrouwenspersoon van een school is contactpersoon voor leerlingen, ouders en medewerkers. Betrokkenen kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met vragen of klachten over gedragingen, ongewenste omgangsvormen, beslissingen, of het nalaten daarvan. De interne vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn of haar taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het bestuur van Leerplein055.

De interne vertrouwenspersoon op onze school is Christel Spelde en bereikbaar per mail cspelde@leerplein055.nl of op school op de volgende werkdagen maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. ​