Daltononderwijs

Daltonschool De Reiziger

De Reiziger is een openbare school voor primair Daltononderwijs. Dat betekent dat ons onderwijs behoort tot de categorie van de traditionele vernieuwingsscholen. Het Daltononderwijs is momenteel de stroming met de meeste leerlingen in Nederland.

Een Daltonschool baseert het onderwijs op de vijf uitgangspunten:

  • samenwerking
  • vrijheid/verantwoordelijkheid
  • effectiviteit
  • zelfstandigheid
  • reflectie

Het Daltononderwijs gaat uit van het gegeven dat elk mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving.

De pedagogische principes in het Daltononderwijs gaan ervan uit dat een kind verantwoordelijkheid kan en moet dragen voor het leerproces dat het aangaat. Naarmate er een ontwikkeling plaats vindt naar zelfverantwoordelijk leren zullen er meer keuzes door het kind zelf gemaakt worden in:

  • tempo van leren en verwerken van de speel/leerstof;
  • de volgorde van vakken en taken;
  • het tijdstip wanneer welke taak wordt opgepakt;
  • het kiezen met wie het wil samenwerken, een ander kind en/of de leerkracht;
  • de afspraken die worden gemaakt met de leerkracht over de controle op de eigen leerresultaten en de verantwoording van de eigen leerresultaten.