Continurooster

De Reiziger werkt met een continurooster. Het ‘overblijven’ bij De Reiziger is hierdoor gratis en het geeft vooral rust in het dagritme. De woensdagmiddag isLees meer


Daltononderwijs

Daltonschool De Reiziger De Reiziger is een openbare school voor primair Daltononderwijs. Dat betekent dat ons onderwijs behoort tot de categorie van de traditionele vernieuwingsscholen. HetLees meer


de directie

  Directeur van de school is Gijs Nolet. Hij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school. OnzeLees meer


de groepen

Dit schooljaar hebben we de volgende indeling van groepen en leerkrachten: Groep Leerkracht(en) 1/2 Esther Drost Carla Warrink Charona Braakhekke (invaller) Sylvia van den HamLees meer


GMR

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpenLees meer


Jaarverslag De Reiziger

Jaarverslag 2016/2017 Versie 26 juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen Doelen van het onderwijs Opbrengsten van het onderwijs Ontwikkelingen rond gebouw OntwikkelingenLees meer


mensen in de school

Leerkrachten Onze school heeft 7 leerkrachten. Doordat medewerkers parttime werken, maar ook verlofregelingen, hebben de meeste groepen te maken met twee leerkrachten. Het bewegingsonderwijs wordt door eenLees meer


Pauzes

’s Morgens is er gelegenheid voor een meegebracht tussendoortje: drinken, fruit, een boterham of een gezonde reep (geen snoep). Tussen de middag eten en drinkenLees meer


Regels en afspraken

Hoe gaan we met elkaar om? In onze school zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over de regels die we met elkaar willen naleven. Met name inLees meer


Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt: Groep 1-4 Groep 5-8 Maandag  08.30 u – 14.30 u  08.30 u – 14.30 u Dinsdag  08.30 u – 14.30Lees meer


Sponsoring

Sponsoring in relatie tot de school doet zich de laatste jaren steeds meer voor. Leerplein055 verbindt zich aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezetLees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: een directeur, groepsleerkrachten, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, onderwijsassistent en een administratief medewerker. Naast de eigen functie is er nog eenLees meer


Taken van de Intern Begeleider

Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Deze kunnen met elkaar samenhangen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kunnen deLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een Maandinfo waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u hierin eventuele wijzigingen enLees meer