Continurooster

De Reiziger werkt met een continurooster. Het ‘overblijven’ bij De Reiziger is hierdoor gratis en het geeft vooral rust in het dagritme. De woensdagmiddag isLees meer


Daltononderwijs

Daltonschool De Reiziger De Reiziger is een openbare school voor primair Daltononderwijs. Dat betekent dat ons onderwijs behoort tot de categorie van de traditionele vernieuwingsscholen. HetLees meer


de directie

  Ruud Brinkman is de directeur van De Reiziger sinds januari 2021. De directeur  heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor uLees meer


de groepen

Dit schooljaar hebben we de volgende indeling van groepen en leerkrachten: Groep Leerkracht(en) 1/2 juf Nicole 3 juf Jolanda juf Tineke 4 juf Christel jufLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Intern begeleider

Op alle Leerplein055-basisscholen is de interne begeleiding als functie ingevuld.  Op deze manier werkt Leerplein055 met kwalitatief goede en goed opgeleide intern begeleiders (ib-er). DeLees meer


mensen in de school

Leerkrachten Onze school heeft 6 leerkrachten. Doordat medewerkers parttime werken, maar ook verlofregelingen, hebben sommige groepen te maken met twee leerkrachten. Het bewegingsonderwijs wordt doorLees meer


Pauzes

’s Morgens is er gelegenheid voor een meegebracht tussendoortje: drinken, fruit, een boterham of een gezonde reep (geen snoep). Tussen de middag eten en drinkenLees meer


Regels en afspraken

Hoe gaan we met elkaar om? In onze school zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Aan het begin van het schooljaarLees meer


Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt: Groep 1-4 Groep 5-8 Maandag  08.30 u – 14.30 u  08.30 u – 14.30 u Dinsdag  08.30 u – 14.30Lees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds maart 2022 het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aanLees meer


Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een maandinfo waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u hierinLees meer