Hoofdluis

Binnen de school kan een controle uitgevoerd worden op hoofdluis als daar aanleiding toe bestaat. Als ouder heeft u zelf de verantwoordelijkheid om uw kind regelmatig te controleren. Als u zelf hoofdluis constateert, vragen we u contact op te nemen met de leerkracht zodat maatregelen getroffen kunnen worden.

Als er binnen een groep een vermoeden bestaat dat er hoofdluis aanwezig is, krijgt het betreffende kind een brief  via de mail mee waarin tips staan hoe hoofdluis te behandelen. Ook de overige kinderen krijgen een mail zodat u uw kind wellicht extra kunt controleren en maatregelen kunt treffen om verspreiding tegen te gaan. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directeur.