E-mail nieuwsbrief

Eén keer in de maand ontvangt u een digitale Maandinfo, waarin u allerlei gegevens, activiteiten en actuele berichten van school vermeld staan. Hierin staan ook verzoeken voor ouderhulp, mededelingen over uitstapjes, buitenschoolse lessen enz.

Wij hebben een recent mailadres van u nodig om de maandinfo aan u te versturen.