E-mail nieuwsbrief

Elke eerste week van de maand ontvangt u een Maandinfo, waarin u allerlei gegevens, activiteiten en actuele berichten van school vermeld staan. Hierin staan ook verzoeken voor ouderhulp, mededelingen over uitstapjes, buitenschoolse lessen enz. U ontvangt desgewenst uw maandinfo digitaal.