E-mail nieuwsbrief

Iedere laatste vrijdag van de maand ontvangt u een digitale Maandinfo. In deze Maandinfo staan allerlei gegevens, activiteiten en actuele berichten van school vermeld. Hierin staan ook verzoeken voor ouderhulp, mededelingen over uitstapjes, buitenschoolse lessen enz.

Wij hebben een recent mailadres van u nodig om de maandinfo aan u te versturen.