Ondersteuningsplan Passend Onderwijs

Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan Passend Onderwijs Apeldoorn geschreven voor de periode van 2014-2018. Dit ondersteuningsplan is met de gemeente, de onderwijsbesturen en de ondersteuningsplanraad besproken. Deze belanghebbenden hebben allemaal ingestemd met het plan. De ondersteuningsplanraad bestaat uit ouders en leerkrachten van de deelnemende scholen van het samenwerkingsverband. De ouders en leerkrachten zijn middels verkiezingen gekozen. Het ondersteuningsplan is op 1 mei 2014 naar de inspectie gestuurd.

Tussentijds is het ondersteuningsplan geëvalueerd en bijgesteld. Er is in juni 2016 een addendum aan toegevoegd. In het schooljaar 2017-2018 wordt een nieuw ondersteuningsplan geschreven.

Iedereen die belangstelling heeft om het ondersteuningsplan te lezen kan terecht op de website van Passend Onderwijs Apeldoorn.