Stagiaires in onze school

Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. Wij werken graag met stagiaires die weLees meer


Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. HierdoorLees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: een directeur, groepsleerkrachten, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, en een onderwijsassistent . Naast de eigen functie is er nog een aantalLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Uitstroomcijfers

Uitstroomgegevens van leerlingen van De Reiziger: Schooljaar 2018-2019 was er geen uitstroom naar het voortgezet onderwijs. ONDERWIJSSOORT 2013/2014 2014/2015 2016/2017 2017/2018 2019/2020 Praktijkschool 2 0Lees meer


Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een Maandinfo waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u hierin eventuele wijzigingen enLees meer


Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

Telefoon: 036 533 15 00 E-mail: info@voo.nl www.voo.nl VOO Helpdesk Voor een vraag aan de VOO Helpdesk (elke schooldag beschikbaar tussen 10:00 en 13:00), gelieve contactLees meer


Verjaardagen

Verjaardagen zijn natuurlijk altijd een feest! We vieren dat zo vrolijk mogelijk. In de groep mag de jarige trakteren en daarna mogen de leerlingen deLees meer


Vertrouwenspersoon (extern)

Leerplein055 heeft een extern vertrouwenspersoon aangesteld voor al haar scholen. Dit is mevrouw Yvonne Kamsma, werkzaam bij De IJsselgroep. Mevrouw Yvonne Kamsma Telefoon 06 1400 1672Lees meer