Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een maandinfo waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u hierin eventuele wijzigingen en aanvullingen door.

Vakanties en extra vrije dagen 2021-2022:

Herfstvakantie16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie26 februari t/m 6 maart 2022
Goede vrijdag en paasmaandag15  t/m 18 april 2022
Meivakantie  inclusief Koningsdag27 april 2022 t/m 8 mei 2022
Hemelvaartsdag26 mei t/m 29 mei 2022
Pinkstermaandag6 juni 2022
Zomervakantie9 juli t/m 21 augustus 2022

 

Studiedagen 2021-2022

 24-12-2021studiedag team
 09-05-2022studiedag team
 23-06-2022studiedag team

Extra vrije dagen groep 1/2

 17-09-2021
 08-10-2021
 12-11-2021
10-12-2021
28-01-2022
25-02-2022
18-03-2022
22-04-2022
03-06-2022
01-07-2022

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen