Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een Maandinfo waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u hierin eventuele wijzigingen en aanvullingen door.

Vakanties en extra vrije dagen 2017-2018:

Herfstvakantie16.10.2017 t/m 20.10.2017
Kerstvakantie25.12.2017 t/m 06.01.2018
Krokus(voorjaars)vakantie26.02.2018 t/m 02.03.2018
Goede vrijdag30.03.2018
Paasmaandag02.04.2018

Koningsdag

Tulp(mei)vakantie

Pinkstermaandag

Zomervakantie

27.04.2018

30.04.2018 t/m 11.05.2018

21.05.2018

13.07.2018 t/m 26.08.2018

Extra vrije dagen(omdat de kinderen uit groep 1/2, 3 en 4 over het hele schooljaar te veel uren op school zouden zijn, hebben zij meer extra vrije dagen):

01.09.2017leerlingen lesvrije, studiedag teamalle groepen
15.06.2018 studiedag teamalle groepen

 

Les vrij groep 1/2:

15.09.2017, 29.09.2017,  13.10.2017, 03.11.2017, 17.11,2017,01.12.2017, 15.12.2017,19.01.2018, 02.02.2018,16.02.2018, 16.03.2018, 13.04.2018,  25.05.2018,01.06.2018,  29.06.2018

 

groep 1/2

Les vrij groep 3/4

01.09.2017, 29.09.2017, 13.10.2017, 17.11.2017,  15.12.2017, 16.02.2018,  13.04.2018,29.06.2018

groep 3 en 4

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.