Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een Maandinfo waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u hierin eventuele wijzigingen en aanvullingen door.

Vakanties en extra vrije dagen 2020-2021:

Herfstvakantie17 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie19 december 2020 t/m 3 januari 2021
voorjaarsvakantie20 februari t/m 28 februari 2021
Goede vrijdag en paasmaandag2  t/m 5 april 2021
Koningsdag27 april 2021
Meivakantie (inclusief Hemelvaartsdag)1 mei 2021 t/m 14 mei 2021
Pinkstermaandag24 mei
Zomervakantie16 juli t/m 29 augustus 2021

 

Studiedagen 2020-2021

 26-10-2020studiedag team
 18-03-2021studiedag team
 26-04-2021studiedag team
23-06-2021studiedag team

Extra vrije dagen groep 1 t/m 4

30-11-2020
19-03-2021
01-06-2021

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen