Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een Maandinfo waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u hierin eventuele wijzigingen en aanvullingen door.

Vakanties en extra vrije dagen 2018-2019:

Herfstvakantie22.10.2018 t/m 26.10.2018
Kerstvakantie24.12.2018 t/m 04.01.2019
Krokus(voorjaars)vakantie25.02.2019 t/m 01.03.2019
Goede vrijdag19.04.2019
Paasmaandag22.04.2019

Koningsdag

Tulp(mei)vakantie

Hemelvaart

Pinkstermaandag

Zomervakantie

 

29.04.2019 t/m 03.05.2019

30.05.2019 t/m 31.05.2019

10.06.2019

19.07.2019 t/m 01.09.2019

Extra vrije dagen(omdat de kinderen uit groep 1/2, 3 en 4 over het hele schooljaar te veel uren op school zouden zijn, hebben zij meer extra vrije dagen):

25.09.2018leerlingen lesvrij, studiedag teamalle groepen
29.10.2018 studiedag teamalle groepen
06.05.2019studiedag teamalle groepen
05.06.2019 t/m 07.06.2019studiedag en margedagen teamalle groepen

 

Les vrij groep 1/2:

31.08.2018

21.09.2018

19.10.2018

23.11.2018

07.12.2018

18.01.2019

15.02.2019

29.03.2019

17.05.2019

21.06.2019

05.07.2019

 

 

groep 1/2

Les vrij groep 3/4

21.09.2018

23.11.2018

07.12.2018

 

18.01.2019

15.02.2019

29.03.2019

17.05.2019

21.06.2019

05.07.2019

groep 3 en 4

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.