Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een Maandinfo waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u hierin eventuele wijzigingen en aanvullingen door.

Vakanties en extra vrije dagen 2019-2020:

Herfstvakantie19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie21 december 2019 t/m 5 januari 2020
voorjaarsvakantie22 februari t/m 1 maart 2020
Goede vrijdag10 april 2020
Paasmaandag13 april 2020

Meivakantie

Hemelvaart

 

 

27 april 2020 t/m 8 mei 2020

21 mei 2020 t/m 22 mei 2020

 

 

 

Pinkstermaandag01 juni 2019
Zomervakantie18 juli t/m 30 augustus 2020

 

Studiedagen 2019-2010

18.10.2019studiedag team
21.01.2020 studiedag team
02.03.2020studiedag team
20.05.2020studiedag team
18.06.2020studiedag team

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen