Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/ verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijk en we stellen het op prijs wanneer u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en meemaakt op school. Deze betrokkenheid kan actief zijn, zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de Medezeggenschapsraad of de Ouderraad, helpen bij allerlei (sport)activiteiten,  als  hulpouder bij de groepen enzovoort, enzovoort. Het is dus ook niet zo vreemd als u bij binnenkomst van de school ouders aantreft die op enigerlei wijze actief zijn.

Contacten met ouders
Als ouder mag u van ons verwachten dat wij liefdevol, aandachtig en verantwoord met uw kinderen omgaan. Daarbij is het van groot belang, dat onze aanpak zo goed mogelijk aansluit bij de thuissituatie. Een goed contact tussen ouders en school vinden wij daarom erg belangrijk.

Wij organiseren aan het begin van ieder schooljaar, een informatie- en introductiemoment voor elke groep, waarin wij, naast kennismaking, een overzicht geven van de leerstof en zijn moeilijkheden en een uitleg van de door ons gebruikte methoden.

Maandelijks geven wij via een “maandinfo” actuele informatie aan de ouders. U bent hierdoor op de hoogte van alle activiteiten en afspraken.