ouderbijdrage

Ouderbijdrage
Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de ouderraad en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De school heeft de bijdragen opgesplitst in de ouderbijdrage en de schoolreisgelden.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de sinterklaasviering, het kerstfeest of het paasontbijt maar ook extra buitenspelmateriaal, extra leesboeken of ‘aankleding’ (een plantje bijvoorbeeld) voor in de groepen.

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 17,00 voor 1 kind,  € 30,00 voor 2 kinderen en € 40,00 voor 3 kinderen of meer. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL83ABNA0531124797 ten name van Ouderraad Obs de Reiziger onder vermelding van naam van uw kind + groep + ouderbijdrage en/of schoolreis of contant betalen op school. Eventueel kan in overleg betaling in termijnen plaatsvinden.

Schoolreizen
De bijdrage voor de schoolreizen is niet bij de vrijwillige ouderbijdrage inbegrepen. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen meegaan. Bij problemen van welke aard dan ook (bijvoorbeeld bij ziekte of financiële problemen) kunt u contact opnemen met de directeur.

Stichting Leergeld

Bij financiële problemen kunt u ook een beroep doen op Stichting Leergeld. Dit geldt ook voor andere buitenschoolse activiteiten.
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 ontvangen ouders geen vergoeding meer voor de vrijwillige ouderbijdrage. Met de drie schoolbesturen voor het primair onderwijs in Apeldoorn is deze beslissing besproken. Stichting Leergeld kan wel helpen bij het geheel of gedeeltelijk betalen van een schoolreisje of het schoolkamp. Kijk op de website van stichting Leergeld voor overige vergoedingen.