De ouderraad (OR)

Ouderraad
De ouderraad bestaat uit ouders die zich inspannen om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan de organisatie van allerlei activiteiten binnen de school. Zo verzorgen zij allerlei feesten (Pasen, Kerstmis, Sinterklaas), een sport- en spelmiddag, enz.

Voor de organisatie van al die verschillende activiteiten is de hulp van veel ouders/verzorgers onmisbaar. U kunt zich altijd melden bij het schoolteam of bij een OR-lid.

De ouderraad komt regelmatig bij elkaar en houdt één keer per jaar een jaarvergadering. Wilt u deel uitmaken van de ouderraad dan kunt u contact opnemen met de voorzitter.

Vrijwillige ouderbijdrage
Om deze extra activiteiten te kunnen betalen wordt van u een zogenoemde vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De bijdrage voor de schoolreizen is niet bij de vrijwillige ouderbijdrage inbegrepen.
De ouderbijdrage is voor 1 kind € 17,00, voor 2 kinderen  € 30,00 en voor 3 of meer kinderen  € 40,00.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL83ABNA0531124797 ten name van Ouderraad Obs de Reiziger onder vermelding van de  naam van uw kind + groep + ouderbijdrage en/of schoolreis of contant betalen op school. Eventueel kan in overleg betaling in termijnen plaatsvinden.

Stichting Leergeld
In steeds meer gezinnen zijn de kosten die de school met zich meebrengt ( sportkleding, schoolbenodigheden, ouderbijdrage, schoolreis) niet meer op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen beroep doen op bijzondere bijstand. Zij kunnen echter wel rekenen op steun van Stichting Leergeld. Voor aanvragen kunt u bellen met Stichting Leergeld 06-12675159. Op school is een informatiefolder af te halen.

Leden van de Ouderraad 2021/2022

Christel

Yvonne