Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: een directeur, groepsleerkrachten, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, en een onderwijsassistent .

Naast de eigen functie is er nog een aantal taken te vervullen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn, echter wij hechten aan een stabiel patroon, zeker op het gebied van Interne Begeleiding en ICT, waarvoor de betreffende mensen al de nodige cursussen hebben gevolgd en zich nog voortdurend laten scholen en bijscholen. O.a:

Interne begeleidingAnnelies Jongen
ICTFrederiek Pistorius
Lid MRMilca Hoogsten + vacant
Contactpersoon ORChristel Heesen
Coördinator CultuurChristel Heesen
Coördinator DaltonChristel Spelde – Heesen
Sport Frederiek Pistorius
Contacten VO Manon Oeben
VertrouwenspersoonChristel Heesen