Korte introductie van de school

De Reiziger in de wijk Apeldoorn Zuid is een openbare Daltonschool. Onze school zorgt ervoor dat kinderen goed onderwijs wordt geboden, met respect voor ieders cultuur of overtuiging. We streven op De Reiziger naar een veelzijdige ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind binnen een duidelijke structuur van orde en respect en een veilige sfeer. Een Daltonschool baseert het onderwijs op de vijf uitgangspunten: samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.

De school is gehuisvest in een modern gebouw aan de 1e Wormenseweg 460. In dit multifunctionele gebouw –dok Zuid– zijn nog twee andere basisscholen gevestigd, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en een kinderopvang. In hetzelfde gebouw bevinden zich o.a. een bibliotheek, een wijkcentrum en de jeugdgezondheidszorg.

De Reiziger werkt met een continurooster. Het ‘overblijven’ bij De Reiziger is hierdoor gratis en het geeft vooral rust in het dagritme. De woensdagmiddag is ook met dit continurooster een vrije middag en op de andere dagen zijn de kinderen al om 14.30 uur vrij. De kinderen uit groep 1 t/m 4 zijn ook op vrijdagmiddag vrij.