Continurooster

De Reiziger werkt met een continurooster. Het ‘overblijven’ bij De Reiziger is hierdoor gratis en het geeft vooral rust in het dagritme. De woensdagmiddag is een vrije middag en op de andere dagen zijn de kinderen al om 14.30 uur vrij en hebben zo meer tijd over om te spelen.

De kinderen van groep 3 t/m 8 nemen een lunchpakket mee naar school. Samen met de leerkracht wordt om 12.15 uur in de klas gegeten. Na een korte pauze beginnen de lessen weer om 12.30 uur .

Bij de kleuters is de gezamenlijke lunch een gezellig en leerzaam moment. De hulpjes dekken de tafel, waarna de kinderen zelf hun boterham smeren. De ouders van groep 1/2 betalen €2,00 per week voor de lunch.

Het team en de ouders van De Reiziger zijn blij met het continurooster. Het betekent voor de ouders dat ze minder vaak op en neer naar school hoeven te gaan om hun kinderen te brengen en te halen. Kinderen hoeven niet meer door het drukke verkeer snel op en neer naar huis. Dat verhoogt de veiligheid van de kinderen. Voor de leerkrachten geeft het meer rust in de school doordat het dagritme prettiger is .”