Aanmelden van leerlingen

Als een ouder schriftelijk een leerling aanmeldt bij een basisschool overweegt de basisschool of zij deze leerling direct kan aannemen of bekijkt of er extraLees meer


Continurooster

De Reiziger werkt met een continurooster. Het ‘overblijven’ bij De Reiziger is hierdoor gratis en het geeft vooral rust in het dagritme. De woensdagmiddag isLees meer


Daltononderwijs

Daltonschool De Reiziger De Reiziger is een openbare school voor primair Daltononderwijs. Dat betekent dat ons onderwijs behoort tot de categorie van de traditionele vernieuwingsscholen. HetLees meer


De geschiedenis van de school

Tot januari 2009 heette de school obs Pestalozzi. In 2009 verhuisde de school naar Dok Zuid. Dat was een mooie aanleiding om de school eenLees meer


de organisatie van ons onderwijs

Onze school heeft diverse leerkrachten. Doordat medewerkers parttime werken, maar ook door verlofregelingen, hebben de meeste groepen te maken met twee leerkrachten. Onze school heeft ook een onderwijsassistent, die inLees meer


Jaarverslag De Reiziger

Jaarverslag 2016/2017 Versie 26 juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen Doelen van het onderwijs Opbrengsten van het onderwijs Ontwikkelingen rond gebouw OntwikkelingenLees meer


Korte introductie van de school

De Reiziger in de wijk Apeldoorn Zuid is een openbare Daltonschool. Onze school zorgt ervoor dat kinderen goed onderwijs wordt geboden, met respect voor iedersLees meer


Missie en visie

OBS de Reiziger wil een leergemeenschap zijn waar talenten optimaal benut worden en waar leerlingen met verschillende (culturele) achtergronden samen spelen, werken en leren omLees meer


Opvang nieuwe leerlingen

Wanneer u besluit uw kind bij ons op school aan te melden, is er voor uw kind de gelegenheid om een aantal dagdelen naar schoolLees meer


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Leerplein055 verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaringLees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: een directeur, groepsleerkrachten, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, onderwijsassistent en een administratief medewerker. Naast de eigen functie is er nog eenLees meer