rapporten

Meerdere keren per jaar ontvangen de leerlingen een schriftelijke rapportage. Naar aanleiding van deze rapportage kan een mondeling gesprek met de groepsleerkracht plaatsvinden. Ook wordt u uitgenodigd voor korte gesprekken met de leerkracht over de vorderingen van uw kind. De leerkracht heeft de vorderingen nauwkeurig bijgehouden d.m.v. observaties, gemaakte opdrachten en toetsen. Deze gesprekken met de leerkracht heten 10 minuten gesprekken. Mocht deze tijd te kort zijn, dan kunt u altijd een vervolgafspraak maken op een ander tijdstip.