Missie en visie

OBS de Reiziger wil een leergemeenschap zijn waar talenten optimaal benut worden en waar leerlingen met verschillende (culturele) achtergronden samen spelen, werken en leren om zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers die een bijdrage kunnen leveren aan de snel veranderende maatschappij.

Visie:

Binnen de visie van OBS de Reiziger is de diversiteit van de samenleving duidelijk zichtbaar in de schoolomgeving. De school is een ontmoetingsplek voor kinderen en ouders met allerlei verschillende (culturele) achtergronden. Kinderen worden voorbereid op een maatschappij waarin nieuwe ontwikkelingen zich in hoog tempo opvolgen. Binnen de visie van OBS de Reiziger is ieder kind uniek en krijgt het de individuele ondersteuning en aandacht die voorwaardelijk zijn voor persoonlijke groei en talentontwikkeling. Leren op een manier die aansluit bij het kind is hierbij essentieel.

Missie:

De Reiziger wil een school zijn die voor iedereen toegankelijk is, waar kinderen en ouders met allerlei mogelijke (culturele) achtergronden elkaar ontmoeten en met en van elkaar leren. Ze wil een school zijn waar ieder kind gebruik kan maken van zijn sterke kanten en talenten en aandacht krijgt op die gebieden waar het extra hulp gebruiken kan. Een individuele, persoonlijke benadering, mogelijk gemaakt door de kleinschaligheid en de betrokkenheid van de leerkrachten, staat hierbij centraal. OBS de Reiziger wil dat leerlingen kunnen leren op een manier die bij hen past.

Unieke kracht:

De unieke kracht van de Reiziger is de individuele aandacht voor ieder kind. Ouders geven aan dat de leerkrachten alle kinderen van de school kennen, dat hun kind door de leerkracht echt gezien wordt en dat de leerkracht goed kijkt naar en afstemt op wat ieder kind nodig heeft.

 

De Reiziger is een Openbare Daltonschool. Dalton is een beproefde methode die perfect past bij de wereld van nu. Lees meer over ons Daltononderwijs. We streven op de Reiziger naar een veelzijdige ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind binnen een duidelijke structuur van orde en respect en een veilige sfeer.

Om zelfstandig kennis en ervaring op te doen, hebben kinderen de ruimte nodig om eigen keuzes te maken. Onze leerkrachten bieden de kinderen daarbij voldoende structuur. Zo leren ze –stap voor stap– met verantwoordelijkheid om te gaan. Dat begint al bij de jongste kleuters. De leerkracht leert de kinderen plannen, zelfstandig werken, samen werken en het eigen werk beoordelen. Allemaal vaardigheden waarmee ze later de wereld kunnen ontdekken.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen plezier in het leren hebben. Wij willen dat kinderen nieuwsgierig worden en veel willen leren. We vatten dit samen in tien punten:

  1. verstandelijke ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, culturele ontwikkeling en lichamelijke ontwikkeling zien wij als overlappende gebieden. Het één is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren op de andere gebieden;
  2. we willen dat ons onderwijs zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van het kind. Zowel de betere als de zwakkere leerlingen krijgen onderwijs waar zij behoefte aan hebben. Daarvoor gebruiken we moderne methoden en werkwijzen die daarop afgestemd zijn;
  3. op De Reiziger worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. We geven kinderen taken en we geven de kinderen het vertrouwen om zelf naar een goede oplossing te zoeken;
  4. we maken met de kinderen duidelijke afspraken over het afmaken van de taak, de tijdstippen van zelfstandig werken en het zich houden aan de regels en afspraken. Dit zorgt voor een duidelijke structuur waarbinnen kinderen zich veilig kunnen ontplooien en waar ze tevens leren om verantwoordelijkheid te dragen;
  5. door middel van samenwerken ontwikkelen we de sociale vorming. Samenwerken moet je leren: leren luisteren naar elkaar, elkaars sterke kanten zien en benutten, elkaars hulp vragen en hulp aanvaarden etc;
  6. we vinden het belangrijk dat we als team deskundig, gemotiveerd en inspirerend zijn en blijven zodat we de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden en volgen;
  7. de kinderen worden voortdurend gestimuleerd in hun taalontwikkeling en uitgenodigd om zich goed en duidelijk te presenteren. Daarbij worden moderne hulpmiddelen ingezet;
  8. we willen de kinderen op school een veilige, gezellige, uitdagende omgeving bieden waar kinderen zich op hun gemak voelen, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn;
  9. de kinderen worden op een positieve wijze benaderd. Wij spreken onze waardering uit en stimuleren kinderen elkaar onderling te complimenteren;
  10. we vinden een regelmatig contact met de ouders van groot belang.