Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (ministerie van onderwijs) het basisdoel is. Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Op onze school gebruiken we de volgende methoden:

Groep 1 en 2: Basisontwikkeling – thema’s

Nederlandse taal:  Staal taal + spelling

Aanvankelijk lezen: Veilig Leren Lezen Kim

Voortgezet technisch lezen: Lekker Lezen

Studerend lezen: Blitz

Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL

Rekenen en wiskunde: Getal & Ruimte junior + Gynzy

Schrijven: Pennestreken

Engels: Real English – Take it easy

Lichamelijke oefening: Planmatig bewegingsonderwijs

De zaakvakken worden thematisch uitgevoerd.

Verkeer: Op Voeten en Fietsen en Jeugd Verkeerskrant

Sociaal Emotionele vorming: De Vreedzame School