Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (ministerie van onderwijs) het basisdoel is. Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Op onze school gebruiken we de volgende methoden:

Groep 1 en 2: Basisontwikkeling – thema’s

Nederlandse taal: Taal in beeld + Staal

Aanvankelijk lezen: Veilig Leren Lezen

Voortgezet Technisch Lezen: Lekker Lezen

Begrijpend Lezen: Nieuwsbegrip XL

Rekenen en wiskunde: Wizwijs + Gynzy

Schrijven: Pennestreken

Engels: Real English – Let’s do it!

Lichamelijke oefening: Planmatig bewegingsonderwijs

De zaakvakken worden thematisch uitgevoerd.

Verkeer: Op Voeten en Fietsen en Jeugd Verkeerskrant

Sociaal Emotionele vorming: methode PRIMA