dit jaar onder de aandacht

Activiteitenplan voor het team van De Reiziger:

Het Daltonconcept wordt verder vormgegeven: het planmatig werken wordt in alle groepen gehanteerd en het werken met planbord, dagplanning en weektaken wordt in alle groepen door geïmplementeerd.

De zaakvakken (biologie en wetenschap, geschiedenis, aardrijkskunde) worden thematisch aangepakt. (OGO, ontwikkeling gericht onderwijs)

Het team versterkt zijn/haar lesgeven/directe instructiemodel op rekenen, lezen en begrijpend Lezen. Een nieuwe methode voor rekenen, taal en Engels gaan we dit schooljaar implementeren.

We werken verder aan een veilige school. We gaan dit schooljaar ons oriënteren op een nieuwe methode/aanpak voor sociale vaardigheden.

We gaan voort op de startgesprekken.

Het programma LOGO 3000 (woordenschat) wordt, naast de inzet in groep 1/2, ook in groep 3 ingezet.

We gaan voort met de Intensieve Taalklas in de kleutergroep i.s.m. de twee andere basisscholen.

We onderzoeken hoe we tot een grotere constructieve samenwerking met de andere basisscholen en instellingen in Dok Zuid kunnen komen.