dit jaar onder de aandacht

Activiteitenplan voor het team van De Reiziger:

Het Daltonconcept wordt verder vormgegeven: de werkvorm zelfstandig werken wordt in alle groepen gehanteerd en het werken met planbord, dagplanning en weektaken wordt in alle groepen door ontwikkeld.

De zaakvakken (biologie en wetenschap, geschiedenis, aardrijkskunde) worden thematisch aangepakt. (OGO, ontwikkeling gericht onderwijs)

Het team versterkt zijn/haar lesgeven op Rekenen, Lezen en Begrijpend Lezen.

We werken verder aan een veilige school. We gaan voort met het programma PRIMA en werken aan pro-sociale vaardigheden.

We gaan voort op de startgesprekken die we vorig jaar zijn gestart.

Het programma LOGO 3000 (woordenschat) wordt nu, naast de inzet in groep 1/2, ook in groep 3 ingezet.

We gaan voort met de Intensieve Taalklas in de kleutergroep i.s.m. de twee andere basisscholen.

 

We onderzoeken hoe we tot een grotere constructieve samenwerking met de andere basisscholen en instellingen in Dok Zuid kunnen komen