de organisatie van ons onderwijs

Onze school heeft diverse leerkrachten. Doordat medewerkers parttime werken, maar ook door verlofregelingen, hebben de meeste groepen te maken met twee leerkrachten. Onze school heeft ook een onderwijsassistent, die in sommige groepen de leerkracht ondersteunen. Het bewegingsonderwijs wordt door een vakleerkracht gegeven. Een administratief medewerker ondersteunt de directeur.

In januari 2018 telde de school circa 90 leerlingen die zijn verdeeld over 4 groepen. In de kleine groepen kan optimale aandacht besteed worden aan de leerlingen.

Bij de onderbouw streven we er naar verlof op te nemen op het moment dat de kinderen ook vrij zijn, op vrijdagmiddag. Mocht een leerkracht ziek worden proberen we de vervanging te regelen met een voor de kinderen bekende invalleerkracht. Het lesprogramma ligt altijd klaar. Per groep wordt een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het programma ondervindt op die manier geen onderbrekingen.

De Reiziger werkt met een continurooster. Het ‘overblijven’ bij De Reiziger is hierdoor gratis en het geeft vooral rust in het dagritme. De woensdagmiddag is ook met dit continurooster een vrije middag maar op de andere dagen zijn de kinderen al om 14.30 uur vrij. Met uitzondering van een aantal vrijdagen voor de groepen 1/2 en 3/4. (In de OB maken de leerlingen minder onderwijstijd, volgens de wettelijke richtlijnen).