de organisatie van ons onderwijs

Onze school heeft diverse leerkrachten. Doordat medewerkers parttime werken, maar ook door verlofregelingen, hebben sommige groepen te maken met twee leerkrachten. Onze school heeft ook een onderwijsassistent,  en twee leerkrachtondersteuners die de leerkrachten ondersteunt. Het bewegingsonderwijs wordt door een vakleerkracht gegeven.

In oktober 2021 telt de school circa 84 leerlingen die zijn verdeeld over 5 groepen. In de kleine groepen kan optimale aandacht besteed worden aan de leerlingen.

Mocht een leerkracht ziek worden proberen we de vervanging te regelen met een voor de kinderen bekende invalleerkracht. Het lesprogramma ligt altijd klaar. Per groep wordt een groepsmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het programma ondervindt op die manier geen onderbrekingen.

De Reiziger werkt met een continurooster. Het ‘overblijven’ bij De Reiziger is hierdoor gratis en het geeft vooral rust in het dagritme. De woensdagmiddag is ook met dit continurooster een vrije middag.  Op de andere dagen zijn de kinderen al om 14.30 uur vrij. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn ook op vrijdagmiddag vrij.