ICT vaardigheden

Op de Reiziger bereiden we leerlingen voor op de maatschappij. Hier hoort het gebruik van ICT en aanleren van ICT-vaardigheden bij. Wij maken gebruik in iedere groep van een Prowise digitaal schoolbord waarop de leerkrachten werken en digitaal uitleg kunnen geven aan de leerlingen. Verder beschikken wij over I-pads en Chromebooks waarop leerlingen zelfstandig extra opdrachten kunnen maken, deze opdrachten zijn gericht op de leerbehoefte van ieder kind.