computers, laptops, Ipads en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met computers te laten werken.

Computers
Elke groep heeft de beschikking over een aantal vaste groepsgebonden computers. Deze computers zijn allemaal verbonden met een netwerk en geven stuk voor stuk toegang tot internet.

Laptops en Ipads
In de groepen wordt regelmatig gewerkt met laptops en Ipads door de leerlingen, waarmee we het onderwijs nog meer kunnen toespitsen op de leerbehoefte van het individuele kind.

Digitale schoolborden, touchscreen
In de lokalen van groep 3 t/m 8 hangt een digitaal schoolbord (Active Board). Met dit bord kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd. Er kan ook op worden geschreven, op internet mee worden gewerkt, maar ook schooltelevisie worden gekeken. Ook prettig voor de leerkracht: efficiënt en snel! Een bijkomend voordeel is dat krijtstof tot het verleden behoort. In de kleutergroep wordt gewerkt met een modern touchscreen.

Medio oktober 2017 schaffen wij voor de leerlingen vanaf groep 4 een iPAd aan als ondersteunend middel voor het leren.

Vanaf januari 2018 vindt er een vervanging plaats van alle vaste computers en digiborden.