computers, Ipads en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met computers te laten werken.

Computers

Voor de leerkrachten is er een computer in de klas. Voor de leerlingen maken wij gebruik van iPads en Chromebooks.

 IPads/ Chromebooks
In de groepen wordt regelmatig gewerkt met  IPads/Chromebooks door de leerlingen, waarmee we het onderwijs nog meer kunnen toespitsen op de leerbehoefte van het individuele kind.

Digitale schoolborden, touchscreen
In de lokalen van groep 1 t/m 8 staat een touchscreen (Pro/Wise). Hiermee kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd. Er kan ook op worden geschreven, op internet mee worden gewerkt, maar ook schooltelevisie worden gekeken. Ook prettig voor de leerkracht: efficiënt en snel!