Bewegingsonderwijs (gym)

Groep 1/2 heeft twee keer per week gym in het eigen speellokaal.

De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gymles van juf Bo (vakleerkracht) in de gymzaal van dok Zuid: op dinsdag en vrijdag. De kinderen dragen tijdens de gymles sportkleding en gymschoenen: een sportbroek en T-shirt (geen kleding die in de klas ook gedragen wordt) en sportschoenen zonder donkere zolen die niet buiten gedragen zijn (in verband met het beschadigen van de vloer van het gymlokaal). De gymkleding zit in een speciale tas die regelmatig mee naar huis gaat, zodat de kleding gewassen kan worden. Daarnaast is afgesproken dat tijdens de gymles geen sieraden gedragen mogen worden met het oog op de veiligheid.