Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving vanLees meer


Bewegingsonderwijs (gym)

Groep 1/2 heeft dagelijks gym in het eigen speellokaal; bij goed weer spelen de kinderen buiten. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gymlesLees meer


Brede School

Onze school is onderdeel van Brede Vleugelschool Zuid. In het kader van de brede school worden onder en na schooltijd tal van activiteiten georganiseerd. VoorbeeldenLees meer


computers, laptops, Ipads en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wijLees meer


Daltononderwijs

Daltonschool De Reiziger De Reiziger is een openbare school voor primair Daltononderwijs. Dat betekent dat ons onderwijs behoort tot de categorie van de traditionele vernieuwingsscholen. HetLees meer


de organisatie van ons onderwijs

Onze school heeft diverse leerkrachten. Doordat medewerkers parttime werken, maar ook door verlofregelingen, hebben de meeste groepen te maken met twee leerkrachten. Onze school heeft ook een onderwijsassistent, die inLees meer


dit jaar onder de aandacht

Activiteitenplan voor het team van De Reiziger: Het Daltonconcept wordt verder vormgegeven: de werkvorm zelfstandig werken wordt in alle groepen gehanteerd en het werken metLees meer


het motto van onze school

Leer je wereld kennen op De Reiziger! De leerkracht neemt de kinderen mee op ontdekkingsreis langs verschillende ‘werelden’ vol uitdaging en avontuur.


Huiswerk

Huiswerk eerst niet… Omdat we op school erg intensief werken, vinden we huiswerk voor jonge kinderen meestal niet nodig. We vinden dat kinderen zich naLees meer


Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: via observaties; met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; met het leerlingvolgsysteem opLees meer


Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen vanLees meer


Missie en visie

OBS de Reiziger wil een leergemeenschap zijn waar talenten optimaal benut worden en waar leerlingen met verschillende (culturele) achtergronden samen spelen, werken en leren omLees meer


rapporten

Meerdere keren per jaar ontvangen de leerlingen een schriftelijke rapportage. Naar aanleiding van deze rapportage kan een mondeling gesprek met de groepsleerkracht plaatsvinden. Ook wordtLees meer


Relationele en seksuele vorming

Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. Vanuit de kerndoelen moet er aandacht zijn voor seksuele weerbaarheid en respectvol omgaanLees meer


Uren op jaarbasis

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. De onderwijstijd geldt voor het basisonderwijs, voortgezetLees meer