Actief Burgerschap

Ons onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturenLees meer


Bewegingsonderwijs (gym)

Groep 1/2 heeft dagelijks gym in het eigen speellokaal; bij goed weer spelen de kinderen buiten. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gymlesLees meer


Brede School

Onze school is onderdeel van Brede Vleugelschool Zuid. In het kader van de brede school worden onder en na schooltijd tal van activiteiten georganiseerd. VoorbeeldenLees meer


computers, Ipads en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wijLees meer


Daltononderwijs

Daltonschool De Reiziger De Reiziger is een openbare school voor primair Daltononderwijs. Dat betekent dat ons onderwijs behoort tot de categorie van de traditionele vernieuwingsscholen. HetLees meer


de organisatie van ons onderwijs

Onze school heeft diverse leerkrachten. Doordat medewerkers parttime werken, maar ook door verlofregelingen, hebben sommige groepen te maken met twee leerkrachten. Onze school heeft ookLees meer


dit jaar onder de aandacht

Activiteitenplan voor het team van De Reiziger: Het Daltonconcept wordt verder vormgegeven: het planmatig werken wordt in alle groepen gehanteerd en het werken met planbord,Lees meer


Diversiteit en seksualiteit

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties vanLees meer


het motto van onze school

Leer je wereld kennen op De Reiziger! De leerkracht neemt de kinderen mee op ontdekkingsreis langs verschillende ‘werelden’ vol uitdaging en avontuur.


Huiswerk

Huiswerk eerst niet… Omdat we op school erg intensief werken, vinden we huiswerk voor jonge kinderen meestal niet nodig. We vinden dat kinderen zich naLees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen vanLees meer


Missie en visie

OBS de Reiziger wil een leergemeenschap zijn waar talenten optimaal benut worden en waar leerlingen met verschillende (culturele) achtergronden samen spelen, werken en leren omLees meer


Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uurLees meer


rapporten

Elk jaar starten we met een startgesprek. Alle leerlingen zijn bij dit gesprek aanwezig. Meerdere keren per jaar ontvangen de leerlingen een schriftelijke rapportage. NaarLees meer