Kinderopvang

Alle opvangvormen hebben een ding gemeen: ze bieden een goede opstap naar de basisschool. Kinderen leren spelenderwijs samen te zijn in een groep: gezellig samen spelen en zingen, zitten in een kring, luisteren naar verhaaltjes, wachten op je beurt. Ze ontdekken op die manier dat pedagogisch medewerksters goed voor hen zorgen. Als de kinderen naar de basisschool gaan, krijgen zij een verslag mee van de ervaringen die de pedagogisch medewerkers met hun hebben gehad. Op deze manier kunnen de leerkrachten meteen aansluiten bij reeds opgedane vaardigheden waardoor het kind gewoon door kan gaan met zijn ontwikkeling in plaats van dat de leerkracht eerst zelf moet ontdekken wat een kind allemaal al kan. De Reiziger besteedt veel aandacht aan het overleg tussen Peuterspeelzaal en  Kinderdagverblijf.

Voorschoolse opvang (VSO)

Indien u uw kind(eren) vóór schooltijd wilt laten opvangen, dan kan dat bij Kinderopvang DOOMIJN. De voor- en naschoolse opvang wordt ook verzorgd in dokZuid. Vóór schooltijd is er opvang mogelijk van 07.30 uur tot 08.30 uur en na schooltijd van 14.30 uur tot 18.15 uur. U kunt uw kind voor deze opvang opgeven bij www.doomijn.nl, telefoon 0384214521. Wij hebben hiervoor een overeenkomst afgesloten met deze kinderopvangorganisatie.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Kinderopvang DOOMIJN verzorgt tevens de buitenschoolse opvang. De BSO-leid(st)ers vangen kinderen na een dag op school op en zorgen ervoor dat zij zich kunnen ‘ontladen’ in een omgeving en sfeer die aansluit bij de thuissituatie. Het plezier en de tevredenheid van de kinderen staan voorop. Een pedagogisch werkplan ligt aan de buitenschoolse opvang ten grondslag en dit resulteert in een goed voorbereide invulling van de buitenschoolse opvang. Na schooltijd kunnen kinderen even lekker tot zichzelf komen, een hapje en een drankje nuttigen en hun verhaal vertellen aan de leidsters. Ze kunnen aan een activiteit meedoen maar ook een rustige plek opzoeken. Voor tarieven en informatie kunt u contact opnemen met DOOMIJN  Kinderopvang telefoon 0384213421.

Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf Kinderkajuit

In Dok Zuid is een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf gevestigd van Kinderopvang DOOMIJN: De Kinderkajuit. Informatie en opgave:  www.doomijn.nl of telefoon 0384214521.