DE STENTOR: basisschool De Reiziger nu echt een Daltonschool

zaterdag 12 november 2016

DE STENTOR: basisschool De Reiziger nu echt een Daltonschool

APELDOORN – Openbare basisschool De Reiziger in Apeldoorn heeft donderdag 10 november het Daltoncertificaat en het bijbehorende gevelbordje ontvangen uit handen van de Nederlandse Daltonvereniging.
De Reiziger aan de 1e Wormenseweg 460 is de derde openbare Daltonschool in Apeldoorn. De Reiziger heeft de Daltoncertificering voor vijf jaar ontvangen. De Reiziger werkt al ruim vier jaar als Daltonschool in oprichting.

De uiteindelijke certificering is een half jaar geleden gestart met een bezoek van de Dalton visitatiecommissie. De commissie van de landelijke Daltonvereniging spreekt tijdens een visitatie met het team, met de leerlingen, ouders, directie en het bestuur van Leerplein055. Ook bezoekt de commissie alle klassen.

Daltonschool De Reiziger baseert het onderwijs op samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. In de praktijk werken en leren kinderen op Daltonschool De Reiziger zowel ín de klas als op een van de stilteplekken of samenwerkingsplekken in de school.

De dag- en weektaak helpt de kinderen om structuur te houden bij het leren en om te reflecteren op wat ze geleerd hebben, zowel op kennis- als op sociaal gebied. Directeur Gijs Nolet: “Ons team heeft de ambitie om uit te groeien naar een Dalton21-school. Dit betekent dat we een sterk leerprogramma aanbieden in combinatie met betekenisvolle en actuele activiteiten. Het gaat om kennis en vaardigheden die elkaar versterken en kinderen een brede vorming meegeeft.”

Het Daltononderwijs vindt dat elk mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving. De pedagogische principes in het Daltononderwijs gaan ervan uit dat een kind verantwoordelijkheid kan en moet dragen voor het leerproces dat hij of zij aangaat. Naarmate er een ontwikkeling plaats vindt naar eigen verantwoordelijk in het leren worden er meer keuzes door het kind zelf gemaakt.

Delen via