Koffiemoment voor het nieuwe jaar!

woensdag 23 januari 2019

Koffiemoment voor het nieuwe jaar!

Met ingang van januari 2019 is op OBS De Reiziger, onderdeel van Leerplein055, Esther Splinter als nieuwe directeur benoemd.
Het afgelopen half jaar werkte Mathieu Bootsveld als interim directeur op De Reiziger. Hij kijkt terug op een heel plezierige en nuttige periode samen met kinderen, ouders en leerkrachten. Onlangs was er de eerste koffiebijeenkomst met ouders van 2019 waarin de ouders Mathieu gedag konden zeggen. De aanwezige ouders van De Reiziger gaven hierbij onder meer aan dat zij merken dat er veel individuele aandacht is voor ieder kind. Dat hun kind door de leerkracht echt gezien wordt en dat er goed gekeken wordt naar wat het nodig heeft om verder te groeien. Samen in gesprek hoe we verder invulling kunnen geven aan koffiemomenten met ouders of andere activiteiten.  We kijken terug op een zeer geslaagde eerste bijeenkomst en wat fijn dat er zoveel ouders waren!

Delen via