onze school

De Reiziger in de wijk Apeldoorn Zuid is een openbare Daltonschool. Wij staan open voor alle kinderen en ouders, wat hun levensopvatting, geloof of status ook moge zijn. Onze school zorgt ervoor dat kinderen goed onderwijs wordt geboden, met respect voor ieders cultuur of overtuiging. We streven op De Reiziger naar een veelzijdige ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind binnen een duidelijke structuur van orde en respect en een veilige sfeer.

Continurooster op De Reiziger

De Reiziger werkt met een continurooster. Het ‘overblijven’ bij De Reiziger is hierdoor gratis en het geeft vooral rust in het dagritme. De woensdagmiddag is ook met dit continurooster een vrije middag maar op de andere dagen zijn de kinderen al om 14.30 uur vrij.

Moderne school in dokZuid

We hebben een prachtige school in dok Zuid aan de 1e Wormenseweg 460. In dit multifunctionele gebouw zijn nog twee andere basisscholen gevestigd, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en een kinderopvang. Samen vormen wij de Brede Vleugelschool. In hetzelfde gebouw bevinden zich een bibliotheek, een wijkcentrum en de jeugdgezondheidszorg. Er wordt veel samengewerkt tussen de instellingen die in dok Zuid onderdak vinden. Deze samenwerking levert veel goeds op voor de kinderen in Apeldoorn Zuid en hun ouders.

De peuters van de Kinderkajuit maken alvast kennis met de basisschool. De peuters gaan regelmatig op bezoek bij één van de scholen. Hierdoor wordt de overstap naar de basisschool gemakkelijker.

Brede Vleugelschool Zuid

De drie scholen organiseren binnen het samenwerkingsverband van de Brede Vleugelschool Zuid allerlei naschoolse activiteiten voor de kinderen. Voorbeelden hiervan zijn de Boekenbende, de Sport- en Spelinstuif, peuterdans, knutselmiddagen. Kortom, een speels aanbod van leuke en zinvolle activiteiten. Ook voor ouders zijn er veel activiteiten in dok Zuid, zoals babymassage, kinder-E.H.B.O. en diverse opvoedcursussen. Via de school wordt u op de hoogte gehouden van het aanbod in dok Zuid.

Er is een intensieve samenwerking tussen de scholen en de bibliotheek CODA, met jaarlijks leuke en creatieve lessen in de klassen. Ook lenen de kinderen samen met de leerkracht boeken in CODA. En dat is lekker gemakkelijk in één gebouw!

Delen via