de-reiziger
nieuwsbrief openbare basisschool de Reiziger | februari 2021

Trots op jullie!

In de afgelopen tijd is er keihard gewerkt door de kinderen en de leerkrachten. Het was geen makkelijke tijd en daarom zijn wij enorm trots op jullie. Vanaf maandag gaat de school weer open en daar zijn we heel blij mee. Vandaag ontvangen jullie een brief met extra informatie over de heropening van de school. In deze maandinfo blikken we terug op de afgelopen periode met verschillende nieuwtjes uit iedere groep.

Veel leesplezier!
Namens het team van De Reiziger

Groep 1/2
De afgelopen weken hebben we de kinderen gemist, maar gelukkig konden we elkaar zien met Google Meet. Wat fijn dat alle kinderen mee hebben kunnen doen.
Met de kinderen van groep 1 hebben we de kleuren en de vormen geoefend, de kinderen konden dit goed zoeken in huis. Voor taal oefenen we met het eerste woord noemen bij een rij van drie woorden. Dat is best nog lastig.
Met de kinderen van groep 2 zijn we druk met oefenen van de buurgetallen, bijvoorbeeld: de buren van 2 zijn 1 en 3. Dit blijven we de komende tijd oefenen. Als taalvaardigheden zijn we bezig met het noemen van het eerste en het laatste woord. Daarnaast oefenen we met het benoemen van de begin- en eindklank.

Lunch: In verband met de coronamaatregelen wordt de lunch niet verzorgd vanuit school. Alle kinderen nemen voor het 10 uurtje fruit/ koek en drinken mee en voor de lunch hun eigen brood en drinken mee van thuis.

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2

Groep 3
Het is een vreemde tijd zo met de scholen dicht. Gelukkig kunnen de leerlingen van de Reiziger af en toe toch naar school komen. Zo ook groep 3. Op maandag en woensdag krijgen zij instructie, zodat er toch nieuwe letters en woorden geleerd kunnen worden.
We hebben nog een paar letters te gaan en dan is het tijd voor het “letterfeest”
Tijdens de instructies en ook thuis wordt er goed gewerkt door de leerlingen. Wij zijn reuze trots op hen!

Nieuwsbrief 5
Groep 4/5
De afgelopen weken hebben de kinderen hard gewerkt op school en thuis. Sommige kinderen kwamen vaker op school om extra te oefenen met de leerkracht. Vandaag hebben de kinderen in groepjes enkele toetsen gemaakt. We hebben gekeken wat we hebben geleerd thuis en op school.

Zo hebben we bij rekenen geleerd hoe je optelsommen en eraf sommen maakt. We hebben de tafel van 2 en 5 goed geoefend en we weten wat een meter is en een liter. Bij spelling hebben we geleerd wat een werkwoord is en hoe een samenstelling eruit ziet.

Groep 5 is afgelopen periode bezig geweest met Topografie. Dat vinden de kinderen erg leuk. Ook zij hebben bij rekenen tafels geleerd, alleen dan moeilijker. De tafel van 15, 20 en 25. Zij hebben ook geleerd hoe je een meter kunt verdelen in decimeters, centimeters en milimeters. We zien dat alle kinderen hard hebben gewerkt!

Nieuwsbrief 6
Groep 5/6
De afgelopen weken hebben de jongens en meisjes uit groep 6 nóg meer hun best gedaan dan ze normaal al doen. De kinderen kregen namelijk zowel schoolwerk op papier als schoolwerk op de computer! We zijn een proef gestart met het geven van online onderwijs op de niet-instructiedagen.

Op 13 januari hebben we op school een testopdracht gemaakt en heeft juf Manouk stap voor stap uitgelegd hoe het online onderwijs werkte en wat de verwachtingen van de juf waren. De kinderen waren super enthousiast en hadden zin om aan de slag te gaan!
Dinsdags, woensdags en vrijdags hadden we een moment waarop we elkaar zien via videobellen op Google-meet. Zo bleven we met elkaar in contact, gezellige spelletjes spelen, konden de leerlingen hun vragen over het schoolwerk stellen en kon juf extra uitleg geven. Daarnaast zette zij iedere week opdrachten in Google classroom die de kinderen thuis moesten maken.

Juf Manouk is super trots op haar leerlingen want de kinderen hebben laten zien heel flexibel te zijn en zich goed aan te kunnen passen aan de nieuwe situatie. Nu kijken we weer vooruit naar het moment waarop we weer met zijn allen in de klas zullen zijn. We hebben de klasgenootjes van groep 5 ook gemist deze periode. We zullen de voordelen van het werken met Google classroom zeker in de klas toepassen maar het allerfijnste is dat we weer van en met elkaar kunnen leren!
Nieuwsbrief 8
Groep 7/8
In groep 7/8 hebben we de afgelopen tijd online gewerkt. Het was even wennen om nu thuis te werken, maar de kinderen hebben zich heel snel aangepast. Gelukkig waren er ook momenten om samen een spel, op afstand, te spelen.
Nieuwsbrief 7

Even voorstellen:

Mijn naam is Berna Velderman en ik heb sinds januari dit jaar de werkzaamheden van mijn collega Rosa Megens overgenomen als schoolmaatschappelijk werker bij jullie op school.

Wanneer kun je als ouders/verzorgers terecht bij mij?
Soms maak je je als ouder/verzorgers zorgen over je kind. Je kunt daar altijd over praten met iemand op school, bijvoorbeeld met de leerkracht of de intern begeleider, maar ook kun je dan in gesprek gaan met mij als schoolmaatschappelijk werker.

Je kunt mij benaderen voor vragen over de opvoeding en/of ontwikkeling van je kind, maar ook wanneer je je zorgen maakt over het gedrag van je kind zoals lusteloos of juist overactief; moeite hebben met het uiten van emoties, het aangaan van contacten met leeftijdsgenoten of bijvoorbeeld pesten. Ook kun je met vragen over echtscheiding, financiën, sporten en/of activiteiten in de buurt bij mij terecht.

We merken dat de coronaperiode voor veel gezinnen erg pittig is, doordat iedereen meer thuis is, de kinderen thuis les moeten krijgen en veel dagelijkse activiteiten niet door kunnen gaan. Mocht u hier graag eens over willen praten of graag willen dat ik eens mee denk over hoe u bijvoorbeeld de kinderen gemotiveerd houd om het huiswerk te maken of thuis een goede balans kunt vinden in privé en werk, dan is dit ook zeker mogelijk.
Mocht u een vraag hebben of graag iets willen bespreken met mij, dan kunt u mij altijd bellen, mailen of een appje sturen. Ik ben te bereiken op telefoonnummer: 06 – 30264432 of u kunt mailen naar: b.velderman@stimenz.nl. Daarnaast ben ik ook regelmatig op school te vinden, dus wie weet komen we elkaar binnenkort ook wel tegen!
Berna Velderman Stimenz

Extra sport en spel in de voorjaarsvakantie

ACCRES Sportstimulering organiseert op diverse plekken in de voorjaarsvakantie sport en spelactiviteiten in de buitenlucht voor kinderen t/m 17 jaar.

In deze vervelende tijd Corona is het belangrijk om te blijven bewegen!
Er zijn een aantal activiteiten gratis en een aantal toegankelijk voor een klein bedrag, vanwege hogere kosten.

Voor een aantal activiteiten is aanmelden noodzakelijk. Dit kan via de site https://sportstimulering.accres.nl/vakantie-activiteiten-voorjaar
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...