Openbare Daltonschool De Reiziger

De Reiziger in de wijk Apeldoorn Zuid is een openbare Daltonschool. Onze school zorgt ervoor dat kinderen goed onderwijs wordt geboden, met respect voor ieders cultuur of overtuiging. We streven op De Reiziger naar een veelzijdige ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind binnen een duidelijke structuur van orde en respect en een veilige sfeer.  Een Daltonschool baseert het onderwijs op de vijf uitgangspunten: samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.

Ons Daltonderwijs

De Reiziger is een openbare Daltonschool. Daltononderwijs behoort tot de categorie van de traditionele vernieuwingsscholen. Het Daltononderwijs is momenteel de stroming met de meeste leerlingen in Nederland. Het Daltononderwijs gaat uit van het gegeven dat elk mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving.

Lees meer over ons Daltononderwijs

Koningsspelen

vrijdag 3 mei 2019

Wat hebben we fantastische Koningsspelen gehad met de drie scholen samen. ’s Morgens verschillende spelletjes met de groepen 1 t/m 4 en ’s middags groep 5 t/m 8. Iedereen heel erg bedankt voor deze gezellige dag.


Lentewandeling kleuters en peuters

woensdag 17 april 2019

Vandaag was de afsluiting van het thema groeien en bloeien met de ouders van de kleuters en de peuters van de Kinderkajuit. We hebben een lentewandeling gemaakt. Met zoekkaarten hebben we gezocht naar lentebloemen, vogelnestjes, de zon, eendjes en nog veel meer. Daarnaast was er tijd om te spelen in de speeltuin. Terug op school


Musical- en dansles op De Reiziger

donderdag 21 februari 2019

Jarno en Merel zijn 3e jaars studenten van de Frank Sanders Akademie. Vandaag hebben de groepen 3 t/m 7 musical- en dansles gehad. De bovenbouw heeft gedanst op Hairspray. In de middag kreeg de bovenbouw nog een extra workshop drama! Wat een toptalenten zijn onze kinderen.  De middenbouw met Grease. Voor de juffen was dit ook