Openbare Daltonschool De Reiziger

De Reiziger in de wijk Apeldoorn Zuid is een openbare Daltonschool. Onze school zorgt ervoor dat kinderen goed onderwijs wordt geboden, met respect voor ieders cultuur of overtuiging. We streven op De Reiziger naar een veelzijdige ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind binnen een duidelijke structuur van orde en respect en een veilige sfeer.  Een Daltonschool baseert het onderwijs op de vijf uitgangspunten: samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.

Ons Daltonderwijs

De Reiziger is een openbare Daltonschool. Daltononderwijs behoort tot de categorie van de traditionele vernieuwingsscholen. Het Daltononderwijs is momenteel de stroming met de meeste leerlingen in Nederland. Het Daltononderwijs gaat uit van het gegeven dat elk mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving.

Lees meer over ons Daltononderwijs

De voorleeskampioenen van groep 3

vrijdag 25 mei 2018

De kinderen van groep 3 hebben thuis allemaal hard geoefend, zodat ze konden voorlezen uit een zelf gekozen boek. Met wat spanning, maar oooh zo trots namen ze één voor één plaats op de speciale voorleesstoel, om na een hard applaus weer stralend van de stoel af te stappen. Heel goed gedaan allemaal!


Moederdag

zaterdag 28 april 2018

Verrassing voor onze mama’s. Nog even geduld. 13 mei mogen jullie het open maken.


Lintjesregen in groep 3

zaterdag 28 april 2018

Wie krijgen een lintje, waarom en van wie? Jeugdjournaal vertelt ons alles. Wanneer meester Gijs dan binnenkomt met een brief van de Koning worden we heel nieuwsgierig. Alle kinderen van groep 3 hebben een lintje gekregen omdat het zo knap is dat ze nu kunnen lezen. Gefeliciteerd. De juf is trots op jullie.