Openbare Daltonschool De Reiziger

De Reiziger in de wijk Apeldoorn Zuid is een openbare Daltonschool. Onze school zorgt ervoor dat kinderen goed onderwijs wordt geboden, met respect voor ieders cultuur of overtuiging. We streven op De Reiziger naar een veelzijdige ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind binnen een duidelijke structuur van orde en respect en een veilige sfeer.  Een Daltonschool baseert het onderwijs op de vijf uitgangspunten: samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.

Ons Daltonderwijs

De Reiziger is een openbare Daltonschool. Daltononderwijs behoort tot de categorie van de traditionele vernieuwingsscholen. Het Daltononderwijs is momenteel de stroming met de meeste leerlingen in Nederland. Het Daltononderwijs gaat uit van het gegeven dat elk mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving.

Lees meer over ons Daltononderwijs

Slagveld in groep 6/7

vrijdag 15 februari 2019

Vandaag is er fanatiek slagveld gespeeld❤️. Wat een fijne sfeer!  


Rekenen in groep 6

donderdag 14 februari 2019

Vandaag hebben de kinderen uit groep 6 geleerd hoe je coördinaten in een grafiek moet plaatsen. Wat vonden ze dat leuk om te doen. Iedereen was enorm trots op zijn of haar werk.


De Vliegensvlugge verteller

donderdag 14 februari 2019

Vandaag kwam juf Marion van Coda als vliegensvlugge verteller. In de groepen 3 t/m 7 kwam ze een boekpromotie doen over vijf boeken per groep. De boeken gingen over ridders, katten, theater, Zar, Sam Schoffel, Anton Fokker, Fiep en nog veel meer. De kinderen konden zelf aangeven of ze een boek wel of niet leuk