Openbare Daltonschool De Reiziger

De Reiziger in de wijk Apeldoorn Zuid is een openbare Daltonschool. Onze school zorgt ervoor dat kinderen goed onderwijs wordt geboden, met respect voor ieders cultuur of overtuiging. We streven op De Reiziger naar een veelzijdige ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind binnen een duidelijke structuur van orde en respect en een veilige sfeer.  Een Daltonschool baseert het onderwijs op de vijf uitgangspunten: samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.

Ons Daltonderwijs

De Reiziger is een openbare Daltonschool. Daltononderwijs behoort tot de categorie van de traditionele vernieuwingsscholen. Het Daltononderwijs is momenteel de stroming met de meeste leerlingen in Nederland. Het Daltononderwijs gaat uit van het gegeven dat elk mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving.

Lees meer over ons Daltononderwijs

Dank voor uw bezoek aan de OPEN DAG

woensdag 11 oktober 2017

Hartelijk dank ‘nieuwe ouders’  voor uw bezoek en getoonde interesse voor Daltonschool De Reiziger.


Viering opening schoolljaar

zaterdag 26 augustus 2017

Op dinsdagmiddag 29 augustus vieren wij met alle ouders en leerlingen de officiële opening van het schooljaar 2017-2018. U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom !