Openbare Daltonschool De Reiziger

De Reiziger in de wijk Apeldoorn Zuid is een openbare Daltonschool. Onze school zorgt ervoor dat kinderen goed onderwijs wordt geboden, met respect voor ieders cultuur of overtuiging. We streven op De Reiziger naar een veelzijdige ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind binnen een duidelijke structuur van orde en respect en een veilige sfeer.  Een Daltonschool baseert het onderwijs op de vijf uitgangspunten: samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.

Ons Daltonderwijs

De Reiziger is een openbare Daltonschool. Daltononderwijs behoort tot de categorie van de traditionele vernieuwingsscholen. Het Daltononderwijs is momenteel de stroming met de meeste leerlingen in Nederland. Het Daltononderwijs gaat uit van het gegeven dat elk mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving.

Lees meer over ons Daltononderwijs

Moederdag

zaterdag 28 april 2018

Verrassing voor onze mama’s. Nog even geduld. 13 mei mogen jullie het open maken.


Lintjesregen in groep 3

zaterdag 28 april 2018

Wie krijgen een lintje, waarom en van wie? Jeugdjournaal vertelt ons alles. Wanneer meester Gijs dan binnenkomt met een brief van de Koning worden we heel nieuwsgierig. Alle kinderen van groep 3 hebben een lintje gekregen omdat het zo knap is dat ze nu kunnen lezen. Gefeliciteerd. De juf is trots op jullie.


Onderzoeken, ontdekken en ontwerpen bij de kleuters in het thema kinderboerderij/ lente, Genieten!

maandag 23 april 2018

Wat hebben we weer veel beleefd en geleerd bij onze kleuters. We hebben volop genoten van het prachtige lenteweer afgelopen week en hebben heerlijk in het zonnetje gespeeld. Om ons heen is volop de lente in groei en bloei in de natuur. Maar ook in onze kleuterklas natuurlijk. Onze kleuters zijn een eigen moestuintje begonnen,Lees verder