• Openbare Daltonschool De Reiziger

  veelzijdige ontwikkeling en individuele ontplooiing

 • Openbare Daltonschool De Reiziger

  Je krijgt volop de ruimte op De Reiziger

 • Openbare Daltonschool De Reiziger

  modern onderwijs op obs De Reiziger

 • Openbare Daltonschool De Reiziger

  wij werken samen

 • Openbare Daltonschool De Reiziger

  wij vieren samen

 • Openbare Daltonschool De Reiziger

  samen Dalton

Openbare Daltonschool De Reiziger

De Reiziger in de wijk Apeldoorn Zuid is een openbare Daltonschool. Onze school zorgt ervoor dat kinderen goed onderwijs wordt geboden, met respect voor ieders cultuur of overtuiging. We streven op De Reiziger naar een veelzijdige ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind binnen een duidelijke structuur van orde en respect en een veilige sfeer.  Een Daltonschool baseert het onderwijs op de vijf uitgangspunten: samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.

Ons Daltonderwijs

De Reiziger is een openbare Daltonschool. Daltononderwijs behoort tot de categorie van de traditionele vernieuwingsscholen. Het Daltononderwijs is momenteel de stroming met de meeste leerlingen in Nederland. Het Daltononderwijs gaat uit van het gegeven dat elk mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving.

Lees meer over ons Daltononderwijs

Succes op de Kidsrun

woensdag 23 september 2020

Vrijdag werd er een Kidsrun gehouden in het park naast de school. Er was een hardloopparcours en een estafettebaan. Er deden bijna 850 kinderen mee van de scholen uit Zuid. Het was voor ons zo’n succes, dat we verschillende prijzen hebben gewonnen. Naast een mooie tweede plek van Tyrese en een aanmoedigingsprijs voor Aleyna en


Start nieuwe schooljaar

woensdag 2 september 2020

Deze week is het nieuwe schooljaar begonnen. Bij de kleuters is al heerlijk binnen en buiten gespeeld. Ook zijn we weer gestart met de door school georganiseerde lunch.


Trots op het letterdiploma

vrijdag 21 februari 2020

Wat een feest in groep 3 vandaag. De hele week stond in het teken van het Letterfeest. We hebben de ‘vertelpet’ van opa na gemaakt, uitnodigingen geschreven, koekjes gebakken, een cadeautje gemaakt en de klas versierd. Vandaag was de grote dag! De klas was bijna te klein voor alle belangstellenden. Hoe leuk was dat! Helaas


Nationale Voorleesdagen op de Reiziger

maandag 27 januari 2020

De afgelopen week is er veel voorgelezen op de Reiziger. In de kleutergroepen en in groep 3 is Patricia van Zwemschool Dolfijn geweest. Zij heeft het boek “Moppereend” voorgelezen. Dit boek gaat over een eend die heel erg moppert omdat zijn vijver droog is, hij wil regen. Daarnaast zijn de kleuters, juffen en een aantal